108 de huelga de hambre, Gaviota resiste

(abajo en castellano)

108 DÍAS DE LOITA
Situación do “Gaviota”, en folga de fame dende o 11 de decembro, contra os malos tratos e en defensa dos dereitos de lxs presxs.

A dia de hoxe Javi Guerrero Carvajal peso 51,300 kg, outra vez a baixado de peso alejandose do seu peso normal 73 kg

O Xoves 19 deixou de beber por quinta vez no que leva de protesta. O venres a preocupación apoderábase do cuarto e de lxs enfermerxs, voltava a mexar abundante sangue. Seguiu sen beber ata o martes pasado cando os médicos lle convenceron para que bebese e así poder subilo o cárcere para que pase pola comisión que revisa o parte disciplinario que lle puxeron en decembro. Despois de varios litros de acuarius, zumes e ata algún vaso de leite, o xoves infórmanlle que a comisión non o verá ata dentro dun par de semanas polo que ten decididó volver deixar de beber apartir de hoxe, domingo 29. A súa perna esquerda volve a estar moi inchada e ten importantes fallas de memoria. O seu corpo derrúbase mentres él mesmo provoca que o faga o mais lentamente posible, intentando deste xeito alongar ao máximo unha protesta que é xa demasiado longa e que vai deixar importantes secuelas.

Non obstante a súa moral e vontade son fortes. A súa vontade refórzase ao decatarse das torturas infrinxidas na Lama a outros presos, na última semana. Refórzase ao recordar a Borja “volvo” co que coincidiu nalgunha ocasión, refórzase ao recordar cando o defunto “Gaviotu” lle dicía “ehhh, rapaz!!! acuerdate que o orixinal son eu” riendose logo, refórzase ante as palabras dos moitos solidarixs que lle escriben, ante a visión das persoas que se concentraron baixo a fiestra da súa cela hospitalaria.

A comisión de ética do Hospital Provincial de Pontevedra foi a visitalo, esperemos que iso signifique que a dirección do hospital poña máis empeño en cambiar a situación na que se encontra levando a totalidade da súa estanza no hospital (82 dous días) sen poder falar cos seus familiares e achegados.

E como sempre, volve mostrar agradecemento cara á xente que esta apoyandolo e a todxs aquellxs que estan apoiando as loitas dignas das persoas presas.

GAIVOTA LIBERDADE!!!!!
SOLIDARIEDADE PRESXS EN LOITA!!!


108 DÍAS DE LUCHA
Situación del “Gaviota”, en huelga de hambre desde el 11 de diciembre, contra los malos tratos y en defensa de los derechos de lxs presxs.

A día de hoy Javi Guerrero Carvajal pesa 51,300 kg, otra vez a bajado de peso alejándose de su peso normal 73 kg

El Jueves 19 dejó de beber por quinta vez en el que lleva de protesta. El viernes la preocupación se apoderaba del cuarto y de lxs enfermerxs, volvía a orinar abundante sangre. Siguió sin beber hasta el martes pasado cuando los médicos le convencieron para que bebiera y así sin poder subirlo la cárcel para que pase por la comisión que revisa el parte disciplinario que le pusieron en diciembre. Después de varios litros de acuarius, savias y hasta algún vaso de leche, el jueves lo informan que la comisión no lo verá hasta dentro de un par de semanas por el que tiene decidió volver a dejar de beber a partir de hoy, domingo 29. Su pierna izquierda vuelve a estar muy hinchada y tiene importantes fallas de memoria. Su cuerpo se derriba mientras él mismo provoca que lo haga el mas lentamente posible, intentando de esta manera alargar al máximo una protesta que es ya demasiado larga y que va a dejar importantes secuelas.

No obstante su moral y voluntad son fuertes. Su voluntad se refuerza al percatarse de las torturas infringidas en A Lama a otros presos, en la última semana, se refuerza al recordar a Borja “volvo” con el que coincidió en alguna ocasión, se refuerza al recordar cuando el difunto “Gaviotu” le decía “ehhh, chaval!!! acuerdate que el original soy yo” riéndose luego, se refuerza ante las palabras de los muchos solidarixs que le escriben, ante la visión de las personas que se concentraron bajo la ventana de su celda hospitalaria.

La comisión de ética del Hospital Provincial de Pontevedra fue a visitarlo, esperemos que eso signifique que la dirección del hospital ponga más empeño en cambiar la situación en la que se encuentra llevando la totalidad de su estancia en el hospital (82 dos días) sin poder hablar con los suyos familiares y acercados.

Y como siempre, vuelve a mostrar agradecimiento hacia la gente que esta apoyándolo y a todxs aquellxs que están apoyando las luchas dignas de las personas presas.

GAVIOTA LIBERTAD!!!!!
SOLIDARIDAD PRESXS EN LUCHA!!!