XV CONGRESO, POLÍTICAS SOCIALES PARA ABOLIR LA PRISIÓN

Vitoria-Gasteiz, 24 y 25 de noviembre de 2011

Escuela Universitaria de Trabajo Social UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
El objetivo principal del Congreso es abrir un debate que nos permita cuestionar y redefinir los objetivos y formas de prevención y lucha contra el delito en nuestras sociedades. Este cuestionamiento resulta necesario debido a que el actual sistema penal y penitenciario desarrolla procesos de selección y de criminalización hacia determinados sectores en situación de marginación social (minorías étnicas, inmigrantes extracomunitarios, menores desarraigados, drogodependientes, etcétera) que lejos de contribuir a su emancipación, reproduce y cronifica sus condiciones de exclusión. Además pretendemos que sea un espacio para conocer las experiencias de denuncia y apoyo a quienes sufren los efectos de ésta penalización selectiva así como para conocer las propuestas para generar una justicia restaurativa y reconciliadora.

PROGRAMA CONGRESO 2011

HOJA DE MATRICULA

XV. BILTZARRA, KARTZELA ABOLITZEKO GIZARTE POLITIKAK

Vitoria-Gasteizen, 2011eko azaroaren 24an eta 25ean.

Gizarte Langintzako Unibertsitate Eskola EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA.
Biltzar honetako helburua, gure gizarteko delituak prebenitzeko moduak eta delituaren kontrako borrokarako beharrezkoak diren helburuak zalantzan jartzea eta Hajek berriz definitzea da. Zalantzan jartze hori beharrezkotzat jotzen da, batetik, egungo sistema penalak eta penitentziarioak prozesu selektiboak garatzen dituelako eta, bestetik, kriminalizaziorantz eramaten direlako gizarte-marjinazio egoeran dauden sektoreak (gutxiengo etnikoak, Europako Erkidegotik kanpoko etorkinak, errorik gabeko adingabeak, droga-menpekotasun egoeran dauden pertsonak, etab.); horrela, pertsonen emantzipazioan lagundu beharrean, bizi duten esklusio egoera erreproduzitu eta kronifikatu egiten dute. Gainera, salaketa-esperientziak ezagutarazteko eta penalizazio selektibo hori pairatzen duten pertsonei laguntzeko espazioa izatea da gure asmoa, eta aldi berean, justizia zaharberritu eta adiskidekor bat sortzeko proposamenak ezagutaraztea.

EGITARAUA

MATRIKULA ORRIA