Salhaketa

BESTE PRESO BAT HILDA AGERTZEN DA ZABALLAKO ESPETXEAN (ARABA) SEIGARRENA 2020.URTEAN. ASKI DA KARTZELAN HILTZEA, ASKI DA ZIGORGABETASUNA!

5. enero 2021 admin_salaketa

Beste preso baten heriotza Zaballako espetxean. F.A berrogeita hamar urte ingurukoaeta 5.moduluan egonda, Zaballako makro-kartzelaren barruan arreta mediko faltagatik,arduragabekeriagatik, hiper medikalizazioagatik eta gainerako ankerkeriengatikhildakoen zerrenda makabroko azken presoa da.Bere gorpua abenduak 25eko goizeanagertu zen. 2020.urtean guztira sei preso hil dira Araban eta 130 inguru espainiar estatuosoan. Era berean, espetxeak berak eta espetxe erakundeek ez dute inolako argibiderikeman.

Salhaketa Araban argi daukagu kartzela barruko heriotza guztiak ekidin daitezkeela,baina errutinazko gertaera bihurtu da, arduradunek erantzun aktiborik eman gabe, etahori, argi eta garbi, zigorgabetasun-estrategiaren parte da. Presoei eta senideei babesaematen dion kolektibo gisa, Salhaketan presoen etengabeko heriotzen egoera amaiezinaren aurrean gaude. Honi gehitu behar zaio kanpoan salatzeko baldintzak geroeta mugatuagoak eta kriminalizatuagoak dira, salaketa- eta borroka-tresna guztiakdebekatzen dituen alarma-egoera dela eta. Hala eta guztiz ere, barruan gertatzen denaikustarazteari ez diogu utziko, kontuan hartuta pandemiak asko zaildu duela barrutikanporakokomunikazioa, hortaz, nekeza egiten zaigu abusuak publiko egitea.Argi dago osasun-krisiak dezente okertu duela presoen bizitza, eta haien eskubideminimoak bertan behera geratu direla inolako informaziorik gabe, are gutxiagopresoekin partekatutako irizpiderik gabe. Hilabete asko dira presoak kanpoan gertatzendirenetik erabat isolatuta daudela; ez dute inolako harreman zuzenik senideekin eztababes ingurunearekin ere.

Salhaketatik pandemiaren hasieratik salatu duguinkomunikazio krudel honen aurrean antolatzen ari diren familiak egoera oso latzeandaudela. Hauek eskubide minimoak eskatzen dituztela, barrukoekin gutxienekokontaktua izateko; izan ere, heriotzek, beste behin ere, erabateko deskonexio horrenondorioak direla baieztatzen dute.

Salhaketa Araban eta gaur egungo kartzela-politikarekin ados ez dagoen jende guztiarenizenean hurrengo galderak egiten ditugu: zer egiteko asmoa dute Zaballako espetxekoarduradunek? Presazko prebentzio-neurriak hartuko dira gertaera oso larri horiek ezerrepikatzeko, kasu guztietan aurreikus daitezkeenak eta saihestu daitezkeenak, alapresoek eskatutako harrera-pisuen eta arreta psikologiko eta sanitarioaren baliabideak ezinplementatzearen eta pasibotasunaren alde egiten jarraituko dute? Zer motatakoprofesionalen eskuetan daude espetxeratuak? Gertakari hauek eta, batez ere, Covid-19aren epidemiaren ondorioz izandako heriotzak ezkutatzeko estrategia sistematikoasalatu nahi dugu.

KONTZENTRAZIOA: Asteartea, Urtarrilak 12 12:00etan Andra Maria Zuriaren plazan.


OTRO PRESO MUERTO EN LA CÁRCEL DE ZABALLA (ÁLAVA) SEXTO EN EL 2020. BASTA YA DE MUERTES EN PRISIÓN BASTA YA DE IMPUNIDAD!

Otra muerte más en la cárcel de Zaballa. F.A de más de 50 años , preso del módulo 5, es el último preso de la macabra lista de muertos por falta de atención médica, negligencias, hiper medicalización y demás atrocidades dentro de la macro-cárcel de Zaballa.Apareció muerto el día 25 de diciembre. Acabamos el año 2020 con seis personas presas muertos en Araba y alrededor de 130 en todo el Estado español. Asimismo, seguimos sin ningún tipo de aclaración sobre las circunstancias por parte de la propia cárcel e Instituciones penitenciarias.

Desde Salhaketa Araba tenemos claro que todas las muertes dentro de las cárceles son evitables pero se ha convertido en un hecho rutinario, sin ninguna respuesta activa por parte de los responsables, siendo esta claramente parte de la estrategia de impunidad. Como colectivo de apoyo a personas presas y familiares estamos frente a una situación en la que no dejan de cesar las muertes en prisión y las condiciones para denunciar fuera son cada vez más limitadas y criminalizadas dado el estado de alarma que suprime toda herramienta de denuncia y lucha.

A pesar de eso, no vamos a dejar de visibilizar lo que pasa dentro, teniendo en cuenta que la pandemia ha dificultado mucho la comunicación dentro-fuera y es más difícil hacer públicos los abusos.Es evidente que la crisis sanitaria ha empeorado bastante la vida de las personas presas y sus derechos mínimos se han visto suspendidos sin ningún tipo de información, ni , mucho menos,criterios compartidos con los propios presos. Son muchos meses ya, en los que los presos están totalmente aislados de lo que pasa fuera; sin tener ningún tipo de contacto directo con sus familiares ni entorno de apoyo. Desde Salhaketa hemos denunciado desde el principio de la pandemia esta terrible situación en la que se encuentran las familias que son las que están organizándose ante esta cruel incomunicación y pidiendo sus derechos básicos para tener un mínimo de contacto con lxs de dentro ya que las muertes solo afirman, una vez más, las consecuencias de esta total desconexión.

Desde Salhaketa Araba y en nombre de toda la gente que está en desacuerdo con la política carcelaria actual nos preguntamos: ¿Qué piensan hacer los responsables de la cárcel de Zaballa? ¿Se tomarán las medidas preventivas urgentes para la no repetición de estos gravísimos hechos, en todos los casos, previsibles y evitables, o seguirán optando por la pasividad y la no implementación de recursos de pisos de acogida y de atención psicológica y sanitaria solicitada por las personas presas? ¿En manos de qué tipo de profesionales se encuentran las personas encarceladas? Queremos denunciar la sistemática política de ocultamiento de estos hechos y de las muertes en prisión y sobre todo a raíz de la epidemia del Covid-19.

CONCENTRACIÓN: Martes, 12 de Enero a las 12:00 en la Plaza de la Virgen Blanca.